Privacybeleid van
Datacenter United

Wij hechten groot belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Laatst bijgewerkt op 25 juni 2020

Onze website maakt gebruik van cookies. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website zelf en worden altijd gebruikt. Andere cookies (‘statistische cookies’) worden gebruikt om statistieken samen te stellen over hoe u en anderen onze website gebruiken. Deze statistische cookies worden alleen met uw toestemming geplaatst en verzameld. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Toepassingsgebied

1.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u:

 • Een van onze websites (www.antwerpdc.be, www.brusselsdc.be, www.datacentervlaanderen.be en www.datacenterunited. com) of het contactformulier gebruikt;
 • Een overeenkomst met ons sluit of in dat kader met ons communiceert;
 • Ons klantenpanel gebruikt;
 • Solliciteert op een van onze vacatures;
 • Onze kantoren, locaties of faciliteiten bezoekt;En
 • Met ons communiceert via e-mail, telefoon of een ander digitaal communicatiekanaal.

 

1.2 Dit privacybeleid kan worden gewijzigd zoals aangegeven in 6 artikel

Wie zijn wij?

2.1 “Wij” verwijst in dit privacybeleid naar ANTWERP DATACENTER:

Naam: ANTWERP DATACENTER
Adres: Haïfastraat 6, 2030 Antwerpen
Bedrijfsnummer: BE 0715. 408.157
E-mail: privacy@datacenterunited.com
Telefoon: +32 (0)3 369 369 0

2.2 Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail (privacy@datacenterunited.com).

2.3 In bepaalde omstandigheden kunnen derden (mede) verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u op een link klikt en daardoor onze website verlaat. In dat geval raden wij u aan het privacybeleid van deze derden te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor een bepaald doel en voor zover de wet dat toestaat. Hieronder leggen wij uit in welke gevallen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Indien wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u ontvangen, informeren wij u daar hieronder ook over.

3.1 Wanneer u gebruik maakt van een van onze websites of het contactformulier gebruikt

3.1.1 Wanneer u gebruik maakt van een van onze websites (www.antwerpdc.be, www.brusselsdc.be en www.datacenterunited.com) of gebruik maakt van ons contactformulier of ander digitaal communicatiekanaal, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Rechtsgrond?

Technische informatie (bijv. serverlogbestanden) over uw bezoek en het apparaat dat u gebruikt (bijv. IP-adres, tijdstip, bezochte webpagina, besturingssysteem en browsertype en -versie). Wij kunnen u niet identificeren op basis van deze informatie, maar derden kunnen dat wel (bijv. internetprovider).

Om een zo storingsvrij mogelijke werking van onze websites te garanderen en om malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen.

Ons legitiem belang om onze online aanwezigheid veilig te houden.

Informatie over uw surfgedrag, hoe u onze websites gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (bijv. aantal bezoeken, aantal sessies en gemiddelde sessieduur). Wij kunnen u niet identificeren op basis van deze informatie, maar derden kunnen dat wel. Wij verzamelen deze informatie via cookies of soortgelijke technologieën. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid. 

Om de inhoud en algemene ervaring op onze websites te verbeteren en om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen.

Onze legitieme belangen om onze bezoekers een interessante online ervaring te bieden.

Identiteit en contactgegevens die u ons verstrekt (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijf) en de inhoud van uw bericht en de technische details van het bericht zelf (bijv. datum en tijd).

Om communicatie tussen u en ons mogelijk te maken.

Onze legitieme belangen om te reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook.

Uw emailadres.

Om u onze nieuwsbrief of andere elektronische berichten te sturen.

Uw toestemming, tenzij u een bestaande klant van ons bent die wij op de hoogte willen houden van onze producten of diensten. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

 

 

3.2 Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat of gebruik maakt van het Klantenpanel

3.2.1 Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke grondslag?

Identiteits- en contactgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de overeenkomst (bijv. bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, beroepsfunctie, taal, betalingsgegevens) of in het kader van het gebruik van het klantenpanel (bijv. uw gebruikersnaam).

Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, en indien u klant van ons bent, om onze producten te leveren of onze diensten te verlenen, met inbegrip van het verwerken, uitvoeren of leveren van bestellingen, het verwerken van betalingen of het verlenen van toegang tot het Klantenpanel en de communicatie met u hierover.

Wanneer u als individu onze klant of leverancier bent, vertrouwen wij op de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken voor de sluiting en uitvoering van het contract dat wij met u hebben. Indien u echter optreedt namens een bedrijf of andere rechtspersoon, vertrouwen wij op ons legitiem belang bij het sluiten van contracten met klanten en leveranciers. Wanneer u ons klantenpaneel gebruikt, is het aanmaken van uw account gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken door uw account te laten verwijderen.

Identiteits- en contactgegevens die u ons verstrekt in het kader van het contract en, indien van toepassing, uw bedrijfs- en factureringsgegevens.

Om onze normale bedrijfsadministratie te voeren (bijv. facturering en relatiebeheer).

Ons legitiem belang om ons bedrijf op verantwoorde en professionele wijze te beheren.

Identiteit en contactgegevens die u ons verstrekt en de reden voor uw contact met onze klantenservice (bijv. uw probleem met of feedback over onze producten of diensten).

Om uw probleem op te lossen of uw feedback te verwerken en hierover met u te communiceren.

Onze legitieme belangen bij het streven naar een hoge klanttevredenheid.

 

 

3.3 Wanneer u bij ons solliciteert

3.3.1 Wanneer u solliciteert, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke basis?

Identiteits- en contactgegevens (bijv. naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer), informatie die u hebt opgenomen in uw cv en sollicitatiebrief, informatie die u openbaar hebt gemaakt op sociale media en alle andere persoonlijke gegevens die u hebt gekozen om op te nemen in uw sollicitatie.

Om uw sollicitatie te beoordelen.

We vertrouwen op de noodzaak om uw persoonlijke gegevens te verwerken om tot een mogelijke overeenkomst met u te komen. Als wij besluiten niet met u in zee te gaan, zullen wij uw toestemming vragen om u op te nemen in onze wervingsreserve.

Camerabeelden die tijdens uw bezoek zijn gemaakt en waarop u herkenbaar bent.

Om de veiligheid van onze locaties en faciliteiten te waarborgen, in het bijzonder:

om de toegang tot onze locaties en faciliteiten te controleren (bijv. voorkomen of ontmoedigen van ongeoorloofde toegang tot onze locaties en faciliteiten,

om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers en de veiligheid van onze eigendommen te waarborgen,

bij bedreiging van de veiligheid (bijv. fysiek geweld of brand) of diefstal van apparatuur of andere eigendommen van ons, onze medewerkers of onze bezoekers,

om ongeoorloofde toegang tot onze locaties en faciliteiten of beschermde gebieden te onderzoeken waar nodig.

Onze legitieme belangen om ons bedrijf op verantwoorde en professionele wijze te beheren.

Technische informatie over uw apparaat waarmee u verbinding maakt met ons Wi-Fi-netwerk (bijv. MAC-adres).

Om u in staat te stellen ons Wi-Fi netwerk voor gasten op een veilige manier te gebruiken.

Een overeenkomst met u door uw aanvaarding van de toepasselijke voorwaarden.

 

 

3.5 Wanneer u met ons communiceert

3.5.1 Wanneer u telefonisch, per e-mail of via een ander digitaal communicatiekanaal met ons communiceert, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke basis?

Identiteit en contactgegevens die u ons verstrekt, de inhoud van uw communicatie, de technische details van de communicatie zelf (bijv. datum en tijd) en, indien van toepassing, het apparaat dat u gebruikt.

Om communicatie tussen u en ons mogelijk te maken (bijv. wanneer u ons contactformulier gebruikt of telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt).

Onze legitieme belangen om te reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook.

 

 

3.6 In alle bovengenoemde gevallen

3.6.1 Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovenstaande omstandigheden verzamelen, willen wij echter duidelijk maken dat wij uw persoonsgegevens ook in de volgende gevallen zullen verwerken.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke basis?

Voornoemde persoonsgegevens.

Om te voldoen aan of in te gaan op een redelijk verzoek van bevoegde politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, openbare instellingen of organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Onze wettelijke verplichting.

Voornoemde persoonsgegevens.

Om fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

Onze wettelijke verplichting.

Voornoemde persoonsgegevens.

Om ons te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te gebruiken in deze procedures.

Voornoemde persoonsgegevens.

Om een derde partij te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of opsplitsing door die derde partij, ook als die derde partij buiten de EU is gevestigd.

Ons legitiem belang bij het aangaan van zakelijke transacties.

 

 

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

4.1 In beginsel delen wij uw persoonsgegevens met niemand anders dan met de mensen die voor ons werken en met de leveranciers die ons helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens is altijd gebonden aan strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Dit betekent dat alleen de volgende ontvangers uw persoonsgegevens ontvangen:

 • uzelf;
 • uw werkgever of zakenpartners, maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden (bijv. wanneer uw werkgever onze leverancier of klant is);
 • onze werknemers en leveranciers;
 • en overheids- of gerechtelijke instanties voor zover wij verplicht zijn uw persoonsgegevens met hen te delen (bijv. belastingdiensten, politiediensten of gerechtelijke instanties).

4.2 Uw persoonsgegevens worden door ons niet verzonden buiten de Europese Economische Ruimte (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Wij zullen uw persoonsgegevens alleen buiten de EER doorgeven indien u of uw werkgever, als klant of leverancier, vestigingen buiten de EER heeft waarmee wij moeten communiceren. Indien een doorgifte zou plaatsvinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens bij doorgifte te beschermen (bijvoorbeeld door een overeenkomst te sluiten op basis van door de Europese Commissie opgestelde modelcontractbepalingen).

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

5.1 Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer wij u om toestemming hebben gevraagd, totdat u uw toestemming intrekt. In dit artikel geven wij u de informatie die u nodig heeft om te beoordelen hoe lang wij uw persoonsgegevens identificeerbaar bewaren.

5.2 Als algemene regel zullen wij uw persoonsgegevens de-identificeerbaar maken wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals uitgelegd in dit artikel, is verstreken. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter niet wissen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel is dat ons belet om de gegevens te wissen.

5.3 Wij bewaren alle persoonsgegevens die wij via onze websites verzamelen zo lang als nodig is om de in artikel3.1 genoemde legitieme belangen te behartigen of totdat u uw toestemming intrekt. Technische informatie zoals onze serverlogbestanden bewaren wij tot 6 maanden na uw bezoek aan onze website, waarna deze worden verwijderd of geanonimiseerd. Berichten die u ons via het contactformulier stuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de verwerking en opvolging van uw vraag, verzoek, opmerking of andere input. Wij houden ook een archief bij van zogenaamde tickets die wij via het contactformulier hebben ontvangen. Tickets die wij hebben afgesloten, verwijderen of de-identificeren wij uiterlijk 5 jaar na afsluiting. Informatie over uw surfgedrag (bijv. gebruikers-ID) bewaren wij niet langer dan 26 maanden na uw bezoek aan onze website, waarna deze worden verwijderd of ge-de-identificeerd.

5.4 Voor alle persoonsgegevens die wij verzamelen zoals bepaald in artikel3.2 in het kader van een contractuele relatie met u of de organisatie die u vertegenwoordigt, geldt de algemene regel dat wij deze gegevens verzamelen voor de duur van de contractuele relatie en ten minste tot 7 jaar daarna.

5.5 Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen in het kader van uw sollicitatie, bewaren wij voor de duur van de sollicitatieprocedure en, indien wij ervoor kiezen u in dienst te nemen, voor de gehele duur van uw contract met ons en tot 10 jaar na beëindiging van het contract. Indien wij er niet voor kiezen u in dienst te nemen, maar u wel hebben uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, bewaren wij uw persoonsgegevens tot 5 jaar na afronding van het beoordelingsproces. Als u instemt met het opnemen van uw persoonsgegevens in onze wervingsreserve, bewaren wij uw persoonsgegevens tot 5 jaar na ontvangst van uw persoonsgegevens.

5.6 Wij bewaren alle persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u ons bezoekt zo lang als nodig is voor de behartiging van de in artikel3.4 genoemde gerechtvaardigde belangen of, indien u gebruik heeft gemaakt van ons Wi-Fi-netwerk, tot het moment dat uw persoonsgegevens in dit verband niet langer nodig zijn. Wij achten deze bewaring noodzakelijk tot 12 maanden na uw laatste toegang tot ons Wi-Fi-netwerk.  Wij bewaren identiteits- en contactgegevens en andere in het kader van uw bezoek geregistreerde gegevens zo lang als nodig is om onze zakelijke activiteiten op verantwoorde en professionele wijze te beheren. We bewaren deze gegevens niet langer dan 2 jaar na uw bezoek. Cctv-beelden die tijdens uw bezoek zijn gemaakt en waarop u herkenbaar bent, bewaren wij niet langer dan 1 maand na opname van het beeld, tenzij er een legitieme reden is om deze camerabeelden langer te bewaren.

5.7 Alle persoonsgegevens die wij verzamelen via onze interacties met u via telefoon, e-mail of andere digitale communicatiekanalen worden bewaard zolang als nodig is om met u te communiceren, maar ook om een historisch archief van onze communicatie te kunnen bijhouden. Dit stelt ons in staat om terug te keren naar eerdere communicatie wanneer u bij ons terugkomt met nieuwe vragen, verzoeken, opmerkingen of andere input.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

6.1 Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen en de kwaliteit ervan in stand te houden. Wij verbeteren deze bescherming voortdurend in overeenstemming met de technische ontwikkelingen. Wij gebruiken een reeks van fysieke, elektronische en administratieve maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn.

6.2 De beelden die via videobewaking of andere beeldregistratie worden opgenomen en opgeslagen, zijn beschermd tegen manipulatie en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Slechts een zeer beperkt aantal personen heeft toegang tot deze beelden.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

7.1 U heeft een aantal rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • U hebt het recht om te worden geïnformeerd over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat is het doel van dit privacybeleid;
 • U hebt recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens en het recht om te vragen dat de gegevens worden gecorrigeerd of bijgewerkt;
 • U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of deze te beperken, of om de gegevens te laten overdragen;
 • U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en dat voor u rechtsgevolgen heeft of anderszins ingrijpende gevolgen heeft;
 • U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken indien wij uw toestemming hebben verkregen.

7.2 Bovenstaande rechten kunnen onderhevig zijn aan enkele wettelijke voorwaarden. Om een van uw bovenstaande rechten uit te oefenen, of als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u ons een bericht sturen op dit e-mailadres: privacy@datacenterunited.com.

7.3 Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om aan uw verzoek te voldoen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u een van de bovenstaande rechten uitoefent, vragen wij u om ons een kopie van een geldig identiteitsbewijs (bijv. de voorkant van uw identiteitskaart) te verstrekken om uw identiteit te verifiëren. Wij vragen u ook duidelijk aan te geven van welk recht u gebruik wenst te maken. Geef altijd aan in welk kader wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij uw verzoek snel en zorgvuldig kunnen afhandelen.

7.4 Als u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en dit duidelijk overlast veroorzaakt, kunnen wij deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u een administratieve vergoeding vragen om de kosten te dekken. Wij kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens slechts gedeeltelijk ontzeggen of verlenen indien deze toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder de onze, onevenredig zou kunnen schaden.

7.5 U kunt bovenstaande contactinformatie ook gebruiken als u bezorgd bent of een klacht bij ons wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

7.6 U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Veranderingen in dit privacybeleid

8.1 Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op eigen initiatief te wijzigen. Indien wezenlijke wijzigingen in dit privacybeleid van invloed kunnen zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij u van deze wijzigingen op de hoogte brengen op de manier waarop wij gewoonlijk met u communiceren (bijv. via e-mail of via een bericht op onze websites).

8.2 Wij nodigen u uit om de laatste versie van dit privacybeleid online te bekijken. Ons online privacybeleid vermeldt de datum waarop ons privacybeleid voor het laatst werd gewijzigd.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

9.1 Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail: privacy@datacenterunited.com.