Welke ontwikkelingen in de digitale economie komen er de volgende maanden op de bedrijven af? Waar moeten CEO’s en CIO’s rekening mee houden en hoe kunnen ze zich daarop voorbereiden?
Friso Haringsma, Xavier Warnier en Bart Stevens van Datacenter United delen hun visie en ideeën. 

Data en veiligheid

Friso Haringsma: We staan nog maar aan het begin van de datarevolutie. De hoeveelheid data en de datatoepassingen blijven exponentieel toenemen. Die steeds groter wordende berg aan data veilig opslaan en gebruiken, blijft een uitdaging voor veel organisaties. Daarnaast wordt het steeds complexer om uit die data de interessante informatie te halen die meerwaarde genereert voor de business. Artificiële Intelligentie zal een belangrijke rol spelen om die meerwaarde te creëren. Hoe dat kan werken, zien we nu al met ChatGPT bijvoorbeeld. 

Xavier Warnier: Data en applicaties op zo’n manier ontwerpen dat ze met elkaar kunnen connecteren, is cruciaal om er de interessante informatie te kunnen uithalen. Een performante interconnectiviteit van de datacenters vormt de basis in dit verhaal. Die interconnectiviteit zal de komende jaren alleen maar aan belang winnen. 

We zien dat de meeste nieuwe software en applicaties worden gebouwd in Kubernetes en worden uitgerold en ingezet in edge-omgevingen. Retail en logistiek spelen een voortrekkersrol maar andere sectoren zullen zeker volgen.  

Ook datasovereigniteit wordt steeds belangrijker. De Europese regelgeving zet hier nadrukkelijker op in. Ook de controle en het toezicht op datacenters als essentieel onderdeel van de Europese digitale economie, neemt toe. Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze mee zijn in dit verhaal. De vraag is of bedrijven vandaag weten waar hun data zich bevinden. 

Bart Stevens: En of hun data fysiek bereikbaar zijn. Lokale datacenters in België zijn regionaal georganiseerd. Heeft een bedrijf zijn hoofdzetel in Brugge, dan kan het voor zijn datacenter beroep doen op een datacenteraanbieder in Oostkamp. Is het bedrijf in Brussel of Antwerpen gelegen, dan gaat het bedrijf in zee met een datacenter uit die regio. Zitten al je data bij een hyperscaler op één plaats, dan is die toegankelijkheid natuurlijk moeilijker. Hyperscalers zijn daar niet op georganiseerd.  

 

Wil je meer weten?  Contacteer ons !

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap