Het belang van externe data centers neemt toe in onze digitale economie. Voorheen investeerde elk bedrijf of overheid fors in eigen serverruimtes. Tegenwoordig maken dezelfde entiteiten strategische keuzes voor een private, publieke of hybride cloud in een extern data center. Daarom spelen data centers een cruciale rol bij de prestaties en beschikbaarheid van digitale processen, maar zonder twijfel ook bij gegevensbeveiliging en privacy. Daarom is de keuze voor een extern data center, waarmee u een samenwerkingsrelatie aangaat, des te belangrijker. Wat weet u tenslotte van uw externe data center (of data centers)? Waar worden uw kritieke gegevens opgeslagen?

Het aanbieden van digitale diensten is een onlosmakelijk onderdeel van onze moderne economie. Terwijl consumenten voor hun aankopen steeds vaker een beroep doen op internet, investeert de overheid ook fors in digitale dienstverlening. Bedrijven schaffen geen software meer aan die lokaal op hun eigen computers en servers draait, maar maken gebruik van webapplicaties, zelfs voor hun meest kritische en privacygevoelige bedrijfsprocessen. Bovendien zijn webapplicaties steeds meer met elkaar verbonden. Wanneer dit ondeskundig gebeurt, kan een datalek in één applicatie leiden tot ongewenste toegang tot alle gekoppelde data.

Behoefte aan data centers
Al deze digitale processen hebben een robuuste, kritieke infrastructuur nodig. Alleen zo kan worden voldaan aan de eisen op het gebied van databeveiliging, snelheid en 24/7 beschikbaarheid. Daarom is ook de verwevenheid van externe data centers met ons (mobiele) dagelijkse leven niet te onderschatten.

Beperking van de ecologische voetafdruk
Digitale processen vragen energie. Veel energie. Data centers dragen een groot deel van de verantwoordelijkheid om dit energieverbruik tot een minimum te beperken. In vergelijking met on-premise serverruimtes, die meestal enorme energie verbruiken, hebben moderne data centers al aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het beperken van hun ecologische voetafdruk. Denk aan de systemen voor warmteterugwinning en de voortdurende zoektocht naar de optimalisatie van de elektrische en koelefficiëntie van data centers.

Consolidatie van grote data centers
Tegenwoordig zien we nog steeds dat er te veel servers zijn ondergebracht in kleine, oude, lokale datacentra. De consolidatie naar grotere, betrouwbare en professioneel beheerde data centers is onvermijdelijk. Een evolutie die we hier bij Antwerp DC en Brussel DC enthousiast verwelkomen.

Logo Datacenter United
Share via
Copy link
Powered by Social Snap