De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) draait om het zorgvuldig omgaan met gegevens. Deze regeling bestaat uit tal van criteria en eisen waaraan bedrijven en overheden moeten voldoen om privacygevoelige gegevens te beschermen. Bedrijven denken vaak instinctief dat het hebben van een eigen serverruimte ‘veiliger’ is. Op deze manier houden ze hun gegevens on-premise. Maar in feite zijn on-premise servers geenszins een garantie voor beveiliging. Pas als je kiest voor een professioneel data center met een ISO 27001 certificaat weet je 100% zeker dat je de juiste preventieve maatregelen hebt genomen

Logo Datacenter United
Share via
Copy link
Powered by Social Snap